Knapp: Till framsidan.
Knapp: Webb & server.
Knapp: Konferens & tolkning.
Knapp: Utbildning.
Knapp: Övriga tjänster.
Barents Hus  Bild: Liten pil.  Webb & server  Bild: Liten pil.  Webbdesign

Webbdesign

Behöver ni eller er verksamhet en webbplats, men har inte tid att designa en själv? Vi kan skapa en grundläggande webbplats åt er. Ni bestämmer själv dess layout, tema och innehåll. 

Tala om för oss hurdan sida ni vill ha, och förbered gärna grunderna för det ni vill att den ska innehålla: eftersom det är er sida så vet naturligtvis ni bäst vad som bör stå i den.

Om ni vill så kan vi även skapa er webbplats enligt en av tre olika standardlayouter. Ni ser hur de är uppbyggda i exemplen nedan. Exemplen visar alltså enbart hur sidan blir strukturerad: det är fortfarande ni som bestämmer dess färger, bilder och innehåll. Om ni inte har egna bilder kan vi hämta passande material ur Public Domain-gallerier.

 

Exempel på webbplats: www.restaurangleilani.com

 

Exempel på webbplats: www.lehtostiftelser.se

 

Exempel på webbplats: www.lassinantti.se

 

 

Vill du beställa webbdesign? Kontakta Alexei Usov:

Alexei Usov: +46 922 688 26
Växel: + 46 922 688 00
Fax: + 46 922 688 08

Besöksadress: Torget 3, Haparanda
Postadress: Box 154, S-953 24, Haparanda, Sweden
support@barentshus.com

 

 

 

Barents hus AB  |  Torget 3, 953 32 Haparanda, Sweden  |  Tfn: +46 (0)922-688 26  |  E-post: info@barentshus.com

Barents hus integritetspolicy

Knapp: Kontakta Barents Hus.
Knapp: Om Barents Hus.
Knapp: Projekt.
Knapp: Referenser.
© Barents hus AB