Knapp: Till framsidan.
Knapp: Webb & server.
Knapp: Konferens & tolkning.
Knapp: Utbildning.
Knapp: Övriga tjänster.
Barents Hus  Bild: Liten pil.  Webb & server  Bild: Liten pil.  Hosted Exchange 2010  Bild: Liten pil.  Ställ in Exchange 2010 (Mac)

Ställ in Exchange 2010 (Mac)


Bild: Liten pil. Tillbaka

Följ beskrivningen nedan för att installera Exchange i din dator.

Observera: Alla skrivna inställningar som visas i bilderna nedan är bara exempel, utom där annat anges.

 

 

1. Ctrl-klicka på den här länken: http://barentshus.com/bh-win-ca.cer

Då visas en meny. Välj Spara mål som, eller Spara länk som (Save target as eller Save link as om du använder en engelsk webbläsare) -- det står olika beroende på vilken webbläsare du använder.

Då får du spara säkerhetscertifikatet bh-win-ca på din dator. Spara det någonstans där du hittar det.

När certifikatet är sparat kan du ctrl-klicka på det. En meny visas.

Välj Öppna (Open på engelska).

 

 

2. Klicka på Lägg till (Add).

 

 

3. Skriv in namnet och lösenordet för det konto som har tillåtelse att installera saker på din dator. Om du bara har ett konto så är det antagligen det kontots användarnamn och lösenord som gäller (samma du loggar in på datorn med).

Klicka på Uppdatera inställningar (Update Settings).

 

Nu har certifikatet lagts till i din nyckelring. Då kan du stänga fönstret.

 

 

4. Starta ditt e-postprogram.

 

 

5. Gå in på menyn Arkiv (File) och välj Lägg till konto (Add Account).

 

 

6. Skriv in ett namn i rutan Fullständigt namn (Full Name). Det är det här namnet som kommer att visas för de som tar emot e-post från det här kontot, så det är vanligat att man skriver sitt för- och efternamn här.

Skriv in din e-postadress i rutan E-postadress (E-mail Address).

Skriv in lösenordet till ditt e-postkonto i rutan Lösenord (Password).

Klicka på Fortsätt (Continue).

 

 

7. Ställ in rutan Kontotyp (Account Type) till Exchange.

Klicka i rutan Beskrivning (Description) och skriv vad kontot gäller. Skriv något du känner igen, särskilt om du har flera e-postkonton i din dator. Då vet du vilket konto som är vilket.

Klicka i rutan Server, inkommande e-post (Server, Incoming E-mail) och skriv in serverns namn:

vhost-02.win-hosting.barentshus.com

Klicka i rutan Användarnamn (User Name) och skriv in ditt e-postkontos användarnamn.

Klicka i rutan Lösenord (Password) och skriv in ditt e-postkontos lösenord.

Bocka för rutorna Kontakter och Kalendrar (Contacts och Calenders).

Klicka på Fortsätt (Continue).

 

 

8. Låt rutan Använd SSL (Secure Sockets Layer) (Use SSL (Secure Sockets Layer)) vara avbockad.

Klicka på Fortsätt.

 

 

9. Nu visas en summering av ditt konto. Kontrollera gärna att alla uppgifter du skrivit in är rättstavade.

När du är nöjd klickar du på Skapa (Create), så läggs ditt nya Exchange-konto till i ditt e-postprogram!

 

 

 

Barents hus AB  |  Torget 3, 953 32 Haparanda, Sweden  |  Tfn: +46 (0)922-688 26  |  E-post: info@barentshus.com

Barents hus integritetspolicy

Knapp: Kontakta Barents Hus.
Knapp: Om Barents Hus.
Knapp: Projekt.
Knapp: Referenser.
© Barents hus AB