Knapp: Till framsidan.
Knapp: Webb & server.
Knapp: Konferens & tolkning.
Knapp: Utbildning.
Knapp: Övriga tjänster.
Barents Hus  Bild: Liten pil.  Webb & server  Bild: Liten pil.  Hosted Exchange 2010  Bild: Liten pil.  Ställ in Exchange 2010 (Android)

Ställ in Exchange 2010 (Android)


Bild: Liten pil. Tillbaka

Följ beskrivningen nedan för att installera Exchange i din Android-telefon.

Observera: Vissa val kan saknas eller dyka upp i en annan ordning i din telefon jämfört med hur det ser ut i exempelbilderna nedan. Men de viktigaste valen ska ändå finnas och fungera likadant oavsett version.

Alla skrivna inställningar som visas i bilderna nedan är bara exempel, utom där annat anges.

 

1. Gå till telefonens hemskärm (alltså skärmen som visas när du låser upp din telefon).

Tryck på menyknappen och välj Inställningar (Settings).

 

 

2. Välj Konton och synkning (Accounts & Sync).

 

 

3. Se till att rutorna Bakgrundsdata (Background data) och Autosynkning (Auto-sync) är förbockade.

Klicka på Lägg till konto (Add Account).

 

 

4. Välj Microsoft Exchange ActiveSync i listan. Du kan behöva rulla nedåt för att hitta den.

 

 

5. Klicka i rutan E-postadress (Email address). Skriv in din e-postadress där.

Klicka i rutan Lösenord (Password). Skriv in lösenordet till ditt e-postkonto där.

Klicka i rutan Domän: användarnamn (Domain/Username). Skriv in ditt användarnamn. (Du kan behöva skriva in tecknet \ framför användarnamnet. Prova detta om du får ett felmeddelande när du försöker gå vidare.)

Klicka i rutan Exchange-server. Skriv in den här adressen:

vhost-02.win-hosting.barentshus.com

Bocka för rutan Använd säker anslutning (SSL) (Use Secure Connection (SSL)).

Bocka för rutan Acceptera alla SSL-certifikat (Accept all SSL certificates).

Klicka på Nästa (Next).

 

 

6. Telefonen kontaktar servern. Det kan ta någon minut. Om allt går som det ska får du upp ett meddelande som i bilden nedan. Klicka på OK.

(Om du däremot får ett felmeddelande så återgår telefonen automatiskt till steg 5 ovan. Kolla i så fall om du skrivit in precis på det sätt som står i de uppgifter du fått av oss. Det kan hända att vissa rutor återställs automatiskt, så se till att det står rätt saker i varje ruta innan du klickar på Nästa (Next) igen. Skriv för säkerhets skull in lösenordet igen, även om det inte återställts, för att vara säker på att du inte råkat stava fel; det kan ju vara svårt att uppfatta.)

 

 

7. Gör de inställningar du vill ha för ditt e-postkonto.

Push betyder att breven genast blir tillgängliga i din telefon. Det är den vanligaste inställningen.

Om du rullar nedåt...

 

... får du fram ännu fler inställningar. Bocka för eller av de du vill eller inte vill ha, och avsluta med att klicka på Nästa (Next).

 

 

8. Döp ditt e-postkonto till något. Detta spelar ingen roll för själva kontot, utan är bara så att du själv känner igen det i din telefon ifall du t ex har flera olika konton att hålla reda på.

Klicka på Klar (Done) när du är färdig.

 

 

9. Nu har du fått ett nytt e-postkonto i din telefon! Då är det bara att använda telefonen som vanligt.

 

 

 

Barents hus AB  |  Torget 3, 953 32 Haparanda, Sweden  |  Tfn: +46 (0)922-688 26  |  E-post: info@barentshus.com

Barents hus rutiner för personuppgifter

Knapp: Kontakta Barents Hus.
Knapp: Om Barents Hus.
Knapp: Projekt.
Knapp: Referenser.
© Barents hus AB